Home

Represented by:

www.pomgallery.se

Serendipity - att söka en sak och finna någon annan

saker som är glömt

eller gömt

som hamnat i skymundan

saker som förlagts

förlorats

som upplevts

förbrukats

 

 

 

åter funnet

 

åter brunnen