PROJECTS

Offentlig gestaltning, skulpturprojekt på uppdrag av Lokalförvaltingen i Göteborg. Placerade på skolgård i Lilla Skintebo november 2021. Aluminumgjutna skulpturer av originalskulpturer i mixed media skala 1:1. 

Offentlig gestalning på uppdrag av VÖFAB. Arbetat med 2020 och färdigställt våren 2021. Takmonterade skulpturer i barnens sovavdelning på förskolan Äventyret i Växjö.

2018

Offentlig gestaltning på Lidingö, Barkassen. Väggkeramik unika delar, monterat på entréer av bostadshus. På uppdrag av John Mattson.

2017 Offentlig gestaltning 

"Snigeln, stentrollet och väderkvarnen" Beläget till gruppboende i Strängnäs. 

Snigeln, stentrollet och väderkvarnen är alla referenser till barns minnen, uppleveser och kopplingar till skogen. De är sedan återskapade i en ny abstrakt fattning. Väderkvarnen talar om luften som är en så central upplevelse av skogen som plats. Men som inte syns, bara känns. Skulpturerna med dess organiska former knyter an till igenkännande - stentrollet som känns igen med tyngden i vår hand där huvud och kropp möts, snigeln som krupit ur skogen av nyfikenhet för vad som finns bortom den. Kanske har de vandrat ur målningens värld för att skapa harmoni och trygghet till platsen." 
BUILD UPON RUINS (2015)


fasader bygger rum

utsidor håller samman

så insidan inte rinner ut


det handlar om ensamhet

övergivenhet

att vilja skölja bort

eller att ha blivit bortsköljd

om att rena sig

och kanske om att komma till klarhet

(det gör jag inte)

bort från blanka ytspänningar

knakande fogar och lyxigt kakel

som ska hålla ihop

men som faller isär


det är människor på vandring

husen rör på sig

kanske i blindo

fumlande och med rangliga ben


sökande

lite roliga

och oroliga


vem har levt däri?

levt men gått därifrån

(vart är du påväg?)

lämnat översvämmande vandrande hus