PROJECTS

2017 Public comission in Strängnäs

"Snigeln, stentrollet och väderkvarnen" Beläget till gruppboendet Vesslan.

Snigeln, stentrollet och väderkvarnen är alla referenser till barns minnen, uppleveser och kopplingar till skogen. De är sedan återskapade i en ny abstrakt fattning.

      Väderkvarnen talar om luften som är en så central upplevelse av skogen som plats. Men som inte syns, bara känns. Skulpturerna med dess organiska former knyter an till igenkännande - stentrollet som känns igen med tyngden i vår hand där huvud och kropp möts, snigeln som krupit ur skogen av nyfikenhet för vad som finns bortom den. Kanske har de vandrat ur målningens värld för att skapa harmoni och trygghet till platsen." 
BUILD UPON RUINS (2015)


fasader bygger rum

utsidor håller samman

så insidan inte rinner ut


det handlar om ensamhet

övergivenhet

att vilja skölja bort

eller att ha blivit bortsköljd

om att rena sig

och kanske om att komma till klarhet

(det gör jag inte)

bort från blanka ytspänningar

knakande fogar och lyxigt kakel

som ska hålla ihop

men som faller isär


det är människor på vandring

husen rör på sig

kanske i blindo

fumlande och med rangliga ben


sökande

lite roliga

och oroliga


vem har levt däri?

levt men gått därifrån

(vart är du påväg?)

lämnat översvämmande vandrande hus

ALLT SOM GLIMMAR  (2014)

"Ibland faller bitar bort, ibland river jag ned dom med flit."Ceramics and glass