PROJECTS

2017 Public comission in Strängnäs

"Snigeln, stentrollet och väderkvarnen" Beläget till gruppboendet Vesslan.

Snigeln, stentrollet och väderkvarnen är alla referenser till barns minnen, uppleveser och kopplingar till skogen. De är sedan återskapade i en ny abstrakt fattning.

Väderkvarnen talar om luften som är en så central upplevelse av skogen som plats. Men som inte syns, bara känns. Skulpturerna med dess organiska former knyter an till igenkännande - stentrollet som känns igen med tyngden i vår hand där huvud och kropp möts, snigeln som krupit ur skogen av nyfikenhet för vad som finns bortom den. Kanske har de vandrat ur målningens värld för att skapa harmoni och trygghet till platsen."

 

 

 

 

 

BUILD UPON RUINS (2015)

 

fasader bygger rum

utsidor håller samman

så insidan inte rinner ut

 

det handlar om ensamhet

övergivenhet

att vilja skölja bort

eller att ha blivit bortsköljd

om att rena sig

och kanske om att komma till klarhet

(det gör jag inte)

bort från blanka ytspänningar

knakande fogar och lyxigt kakel

som ska hålla ihop

men som faller isär

 

det är människor på vandring

husen rör på sig

kanske i blindo

fumlande och med rangliga ben

 

sökande

lite roliga

och oroliga

 

vem har levt däri?

levt men gått därifrån

(vart är du påväg?)

lämnat översvämmande vandrande hus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLT SOM GLIMMAR (2014)

"Ibland faller bitar bort, ibland river jag ned dom med flit."

 

 

Ceramics and glass